skip_navigation

Python-module voor het componeren van melodieën met een BBC micro:bit

Met de module MB_MUSIC.8xv kand geluid geproduceerd worden en muziek afgespeeld met een micro:bit.

Verlag: Texas Instruments Benelux

Autor: Frederick Fotsch

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

Python-module voor de 5x5 LEDs display van een BBC micro:bit

De module MB_DISP.8xv creëert figuren en animaties via de 5x5 LEDs display.

Verlag: Texas Instruments Benelux

Autor: Frederick Fotsch

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

Python-module voor het componeren van melodieën met een BBC micro:bit

Met de module MB_MUSIC.8xv kand geluid geproduceerd worden en muziek afgespeeld met een micro:bit.

Verlag: Texas Instruments Benelux

Autor: Frederick Fotsch

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

Python-module voor de sensoren op een BBC micro:bit

De module MB_SENSR.8xv communiceert met sensoren geïmplementeerd op een BBC micro:bit.

Verlag: Texas Instruments Benelux

Autor: Frederick Fotsch

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

Grove Python-module voor een BBC micro:bit

De module MB_GROVE.8xv communiceert met Grove-sensoren verbonden met een BBC micro:bit.

Verlag: Texas Instruments Benelux

Autor: Frederick Fotsch

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

Python-module voor de pinpoorten van een BBC micro:bit

De module MB_PINS.8xv maakt het mogelijk om externe apparaten aan te sturen via een micro:bit

Verlag: Texas Instruments Benelux

Autor: Frederick Fotsch

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

Python-module voor radiocommunicatie tussen BBC micro:bits

De module MB_RADIO.8xv maakt radiocommunicatie – zenden & ontvangen – tussen BBC micro:bits mogelijk.

Verlag: Texas Instruments Benelux

Autor: Frederick Fotsch

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

Mer om funktioner | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | I den här övningen kommer du att definiera en funktion och använda funktionen för att utvärdera uttryck. Det ingår även programmering.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Functions, Programming, STEM

Herons formel | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | Beräkna bl.a. arean av en triangel och avsluta med programmering i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Area, Probability, Programming, STEM, Triangle

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Programmering & matematik | Aktivitet: Reskassa

Ma 1 | Tolka problemtexten och visa algebraiskt och grafiskt, och visa hur man kan lösa problemet, skiv sedan programmet i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Herausgeber: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Graphing, Programming, STEM

Kostanten e, en matematisk rundresa | TI-Nspire CX

Ma 3 - Irrationella tal, och konstanten - En liten matematisk rundresa i ett dynamiskt dokument

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking, Number, Programming, STEM