skip_navigation

Mer om funktioner | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | I den här övningen kommer du att definiera en funktion och använda funktionen för att utvärdera uttryck. Det ingår även programmering.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Functions, Programming, STEM

Herons formel | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | Beräkna bl.a. arean av en triangel och avsluta med programmering i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Area, Probability, Programming, STEM, Triangle

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Programmering & matematik | Aktivitet: Reskassa

Ma 1 | Tolka problemtexten och visa algebraiskt och grafiskt, och visa hur man kan lösa problemet, skiv sedan programmet i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Herausgeber: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Graphing, Programming, STEM

Kostanten e, en matematisk rundresa | TI-Nspire CX

Ma 3 - Irrationella tal, och konstanten - En liten matematisk rundresa i ett dynamiskt dokument

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking, Number, Programming, STEM

Accelerometer library for TI-Innovator under Python

Accelerometers probably are the most versatile sensors available for STEM classes today. This project is delivering a Python driver library for the ADXL335 sensor.

Verlag: T³ Deutschland - Materialien

Autor: Hans-Martin Hilbig, Veit Berger

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Acceleration, Angles, Data collection, Dynamic Systems, Euler method, Programming, Python, STEM, TI-Innovator, Transformations, Trigonometry

Hedgehog - a 3D graphics library in Python

This project takes the idea of turtlegraphics to the next level, providing a 3D-Graphics library to draw and animate 3-dimensional objects on a TI-Nspire CXII graphics screen.

Verlag: T³ Deutschland - Materialien

Autor: Hans-Martin Hilbig, Veit Berger

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: 3D Geometry, 3D objects, Algorithm, Coding, Geometry, Polygons, Programming, Python, STEM, T3, TI-Innovator, Trigonometry

Grundkonzepte der Objektorientierten Programmierung mit Python

Die Grundkonzepte der Objektorientierten Programmierung mit Python werden thematisiert. Dabei geht es sowohl um deren Vermittlung als auch um ausgewählte didaktische Aspekte des Unterrichts…

Verlag: T³ Deutschland - Materialien

Autor: Veit Berger

Fach:  Computer Science, STEM

Schlagwörter: Programming, Python

Digital Mood Ring - TI-Nspire CXII Python

Bring science and coding together (no coding experience necessary) while developing a mood ring! The science of color mixing is explored while determining the right body temperature thresho…

Verlag: Texas Instruments Inc.

Fach:  Physics

Schlagwörter: Coding, Programming, Python, STEM, TI-Innovator

Modules de gestion de la carte BBC micro:bit.

Modules de gestion des cartes BBC micro:bit V1 et/ou V2.
Inclut le fichier ti_runtime_1.0.0.hex ou ti_runtime_3.1.3.hex, indispensable(s) pour programmer avec une des cartes BBC micro:bit …

Verlag: Texas Instruments France

Herausgeber: Texas Instruments France

Autor: Frederick Fotsch

Fach:  Physics, Chemistry, Computer Science, SNT, Mathematics

Schlagwörter: Algorithm, Programming, Python, BBC micro:bit