Die Nutzung der TI-Nspire CAS App für iPad an Beispielen erklärt - Teil 2

In einer neu entstehenden Reihe versorgen wir Sie mit zahlreichen Lehr- und Lern-Beispielen unter Anwendung der TI-Nspire™ CAS App für iPad®. Hier finden Sie Anregungen, Aufgaben und Tipps.

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Autor: Wolfgang Häfner

Schlagwörter: Tutorial, TI-Nspire CAS App for iPad, Functions, Stochastik, Probability experiment, Trigonometry

Het functiebegrip in de 2de graad

Een didactische aanpak met TI-rekentoestellen en software

Verlag: T³ Europe

Autor: Annelies Droessaert

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Functions, Regression

Tricks och Tips (5) - Jobba med funktionsuttryck på olika sätt

I detta dokument visar vi hur du kan jobba med sammansatta funktioner. Här behandlas också inverser till funktioner

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions, Inverse function, Application, Composite Function

Modellera bilpriser | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Denna aktivitet passar bäst för kurs 2 och du bör vara bekant med olika typer av funktioner, speciellt exponentialfunktioner.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Curriculum, Exponential, Functions

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Derivative, Derive, Functions

Undersökningar med appen Transformation Graphing Del 2 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på räknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. En av de förinstallerade apparna används i denna aktivi…

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Functions, Graphing, Trigonometry

Logistiska funktioner | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Vi vet att exponentiell tillväxt inte kan fortgå i all evighet. Exponentiella modeller kan visserligen vara användbara på kort sikt, men de blir mindre och mindre giltiga ju längre…

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exponential growth, Functions

Extremwertaufgaben mit TI-30 X Pro MathPrint lösen

Es werden Methoden zum Lösen von Extremwertaufgaben vorgestellt, die sich mit dem TI-30 X Pro MathPrint umsetzen lassen.

Verlag: T³ Deutschland - Materialien

Autor: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions, Extreme value, Tables, Differentiation, Solving equations, Differential calculus