skip_navigation

Wortelfunctie TI-Nspire CX

Wortelfunctie, Functies & Grafieken

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions

Priser och index

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

Triangel under kurva

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Undersökning av primitiva funktioner

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Att inhägna ett rektangulärt område

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

Uppvärmning med en vattenkokare

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

A0 pappret

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Functions, Number

Lunchträffen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Functions

TI-Innovator System - re-boxed!

Repackage the entire TI-Innovator System components into a single, sealable box for less than 10 Euros.

Autor: Hans-Martin Hilbig

Fach:  Other, STEM

Schlagwörter: Functions, STEM, TI-Innovator, Tips and tricks, Youtube

Data Analyseren met de TI-84 CE-T

Ben/Word je een TI-84 Plus (CE-T) gebruiker maar zit je nog vragen ivm data bestuderen?

Autor: Peter Vaandrager

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions, Series

The Use of CAS in Exams

The Use of CAS in Exams - A lecture at the T3 International Conference in Chicago, March 2017

Autor: Helmut Heugl

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions, Sharing Inspiration 2019, T3, Research

The Bungee Jumper: a simple mathematical model

Exploring the energy transfers as a bungee jumper falls by considering each of the three stores (kinetic, gravitational and elastic) as a function of x and then summing.

Verlag: T³ Europe

Autor: Ian Galloway

Fach:  STEM

Schlagwörter: Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics, Sharing Inspiration 2019, Stochastics, Sustainability