Zum Inhalt springen

Profil : T³ Sverige

T³ Sverige

Stockholm, Sweden


T3.Sverige@ti.com

http://t3sverige.se


T3 – Teacher Teaching with Technology™  - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel  i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och verksamma lärare.

Gesamte Ressourcen(21)|

Widget | Rita i matematik

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking, T3

Rita och illustrera matematik med symboler

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, STEM

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Physics, STEM

Schlagwörter: Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Video | Widget "Rita i fysik"

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Acceleration, Engineering, STEM, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, T3

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Widget exempel - Elkretsar

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Physics, STEM

Schlagwörter: Physics, STEM, Electricity

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Electricity, Engineering, Modelling, STEM

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widdget exempel - Vågrörelser

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Physics, T3

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Exempel | Lån index

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Fractions, Index, Geometry, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Exempel | Pythagoras sats bevis

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Pythagoras, T3

Ma1 - Pythagoras sats bevis