Profil : T³ Sverige

user

T³ Sverige

Stockholm, Sweden


T3.Sverige@ti.com

http://t3sverige.se


T3 – Teacher Teaching with Technology™  - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel  i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och verksamma lärare.

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 1

TI-Nspire och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  STEM

Schlagwörter: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 3

TI-Nspire CX och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  STEM

Schlagwörter: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 6

TI-Nspire och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 7

TI-Nspire och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 8

TI-Nspire och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 9

TI-Nspire och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 4

TI-Nspire och Python - en introduktion

Verlag: T³ Sverige

Autor: Mauritz Blomqvist

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Programming

Video | Rita i matematikem med stöd av symboler | TI-Nspire CX

Rita snabbt exempel i matematiken, med hjälp av färdiga symboler

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking