Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Electricity, Engineering, Modeling, STEM

Widdget exempel - Vågrörelser

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Widget - Rita i fysiken med hjälp av symboler | TI-Nspire CX

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Physics, T3

Exempel | Lån index

Ma1 - Lån index med tns-fil

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Fractions, Index, Geometry, T3

Exempel | Pythagoras sats bevis

Ma1 - Pythagoras sats bevis

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Pythagoras, T3

Exempel | Förändringsfaktor

Faktoriseringsexempel med tns-fil

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Factorising