Ultrasonic Sensor Mount for Rover

Here's a simple method to reliably hook additional Ultrasonic Sensors (aka Ranger) to the TI-Innovator Rover.

Autor: Hans-Martin Hilbig

Fach:  STEM

Schlagwörter: Graphing, Data collection, Functions, Sharing Inspiration 2019, STEM, TI-Innovator Rover

The Rover can Power and Drive learning in the classroom

The Rover can Power and Drive learning in the classroom
The TI-Innovator Rover provides a great opportunity to strive for multi-dimensional STEM focused integrated learning.

Autor: Sanjeev Meston

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Programming, Algebra, Coding, Functions, Graphing, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Dotplot & Trendlijn TI-Nspire CX

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Verlag: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions, Linear regression, Graphing

Vensterinstellingen

Functies en Grafieken

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphing

Transform TI-84 Plus CE-T

Functies en Grafieken

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphing

Skissa funktion

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Stochastics, Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Tåg i rörelse

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Inga vanliga medelvärden

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming