Upp och ned längs älven | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet tar vi upp två lite kluriga hastighetsproblem. Här kan man arbeta både algebraiskt och grafiskt/numeriskt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Graphing, Transformations

Undersökningar med appen Transformation – Del 1 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet ska du använda en av apparna som finns som extraverktyg i din räknare. Det handlar om koefficientvärden hos första- och andragradsfunktioner.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Graphing, Transformations

Jämföra tre provresultat | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet tittar vi närmare på tre datamängder. Det handlar om provresultat för tre elever.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Box plots, Curriculum, Graphing

Undersökningar med appen Transformation Graphing Del 2 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på räknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. En av de förinstallerade apparna används i denna aktivi…

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Functions, Graphing, Trigonometry

Fiche 10_V4 - Représention graphique d_une suite

Analyse : représentation graphique d'une suite définie par récurrence.

Verlag: T3 France

Herausgeber: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematics, Computer Science

Schlagwörter: Sequences, Induction, Graphing

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Désintégration radioactive

Utiliser une représentation graphique pour déterminer une demi-vie.
Faire un usage explicité des outils numériques.

Verlag: T3 France

Herausgeber: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Computer Science, Physics

Schlagwörter: Programming, Python, Graphing, Modeling

Mouvement et interactions, représenter un nuage de points et modéliser la caractéristique d’un dipôle

Représenter un nuage de points associé à la caractéristique d’un dipôle et modéliser la
caractéristique de ce dipôle à l’aide d’un langage de programmation.

Verlag: T3 France

Herausgeber: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Computer Science, Physics

Schlagwörter: Programming, Python, Graphing, Modeling

L’énergie : conversions et transferts, bilan énergétique d’un système en mouvement. Application au mouvement parabolique.

Utiliser un langage de programmation pour effectuer le bilan énergétique d’un
système en mouvement.

Verlag: T3 France

Herausgeber: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Computer Science, Physics

Schlagwörter: Programming, Python, Graphing

Programmering & matematik | Aktivitet: Reskassa

Ma 1 | Tolka problemtexten och visa algebraiskt och grafiskt, och visa hur man kan lösa problemet, skiv sedan programmet i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Herausgeber: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Graphing, Programming, STEM

Zoom-opties TI-Nspire CX

Functies & Grafieken

Verlag: WIL-de Wiskunde

Herausgeber: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphing

Zoom-opties TI-84 Plus CE-T

Functies & Grafieken

Verlag: WIL-de Wiskunde

Herausgeber: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphing

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Playground activity: Will you take a risk or play it safe?

It's a risk taking and optimization game. Participants will play a game against each other to find the best or optimized solution for given challenge.

Verlag: T³ Türkiye

Autor: Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Analytic Geometry, Graphing, Linear Functions, Lines, Sharing Inspiration 2019, TI-Innovator Rover