Can we reach “truth” with digital tools?

Through surprising examples, using dynamic geometry, we show that technological tools not necessarily make it possible to reach "the truth", which is however what mathematics is supposed to…

Autor: Jean-Jacques Dahan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Geometry, 3D Geometry, Modeling, Morphing

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder - Aufgaben für das Fach Mathematik aus dem Prüfungsjahr 2022

Lösungen der Aufgaben aus den gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2022) mit dem TI-30X Plus MathPrint™.

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Autor: Heinz Klaus Strick

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Exam, Exam preparation, Scientific calculator

MMS-Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2022)

Lösungen der Aufgaben aus den gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2022) mit dem TI-Nspire™ CX II-T CAS.

Verlag: T³ Deutschland

Autor: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Exam, MMS, CAS

Wachstumsprozesse einmal anders – mit rekursiven Modellen

Dr. Helmut Heugl legt in diesem Beitrag ein überzeugendes Plädoyer für den Einsatz von rekursiven Modellen als intuitives Werkzeug zum Modellbilden und Problemlösen dar.

Autor: Helmut Heugl

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Growth, Modeling, Problem Solving, CAS, MMS

Tricks och Tips (1) - Bli en fönsterspecialist

Här tipsar vi om hur man kan ställa in räknarens grafiska fönster på ett smart sätt när man plottar grafer och diagram.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphs, Window, Zoom, Plotting, Function Plotter

Tricks och Tips (2) - Statistiska samband

Här visas vi hur man kan ladda ner stora datamängder från webben till räknaren statistikeditor och sedan göra olika analyser.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Scattergraphs, List, Correlation

Tricks och Tips (3) - Upprepade beräkningar

Tänk dig att du ska dra roten ur ett tal och rotknappen inte fungerar. Hur gör du då?

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Recursion, Sequences

Tricks och Tips (4) - Massa tips när du jobbar med grafer

I detta dokument har vi samlat ett antal olika tips som du har nytta av när du jobbar med grafer. De kommer inte i någon bestämd ordning om de inte hänger ihop på något sätt.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Graphs, Piecewise, Logic

Tricks och Tips (5) - Jobba med funktionsuttryck på olika sätt

I detta dokument visar vi hur du kan jobba med sammansatta funktioner. Här behandlas också inverser till funktioner

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions, Inverse function, Application, Composite Function

Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Finance, Interest, Present Value, Future Value, Amortization

Tricks och Tips (7) - Infoga bilder

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Regression, Exponential, Hyperbolic

Tricks och Tips (8) - Från förändringshastighet till derivata

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Derivative, Rate of change

Tricks och Tips (9) - Integralberäkningar

Här tittar vi på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra g…

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Integral calculus, Midpoint method, Primitive function

Tricks och Tips (10) – Derivatans geometriska tolkning

De flesta moderna räknare brukar ha verktyg för numerisk derivering inbyggt. Då approximeras derivatan i en punkt med hjälp av en differenskvot.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Derivative, Tangent, Differential calculus, Secant

Massor med smarta tips för att komma i gång med din grafräknare

Samling av beskrivningar av olika funktioner i en grafritande miniräknare som snabbstartguide för elever. Kom ihåg: du har kontrollen. Täcker kurserna 1 och 2 enligt de nya läroplanerna frå…

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Die Bisektionsmethode

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Josef Böhm

Autor: Didier Deses

Fach:  Mathematics, Computer Science

Schlagwörter: Programming, Python

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Regula Falsi

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Josef Böhm

Autor: Didier Deses

Fach:  Mathematics, Computer Science

Schlagwörter: Programming, Python

Ein MMS wie der TI-Nspire™ CX II-T CAS bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten

In dem Beitrag zeigen die Autoren am Beispiel der Lösung von Bewegungsaufgaben, dass sich mit Hilfe von MMS vielfältige Lösungsmöglichkeiten nutzen lassen.

Verlag: T³ Deutschland - Materialien

Autor: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Solving equations, Problem Solving, MMS, CAS

Derive Newsletter Nr. 128 + CAS-TI-Nspire

In dem Derive Newsletter Nr. 128 sind wieder einmal interessante Beiträge zu CAS mit DERIVE und TI-Nspire erschienen. In englischer Sprache, teilweise in deutscher Übersetzung in der Anlage…

Verlag: Derive User Group

Herausgeber: Josef Böhm

Autor: Wolfgang Alvermann, Tania Koller, Michel Beaudin, Josef Böhm

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Solving equations, Analytic Geometry, Statistik, Stochastics

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Die Collatz-Vermutung

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Josef Böhm

Autor: Didier Deses

Fach:  Computer Science, Mathematics

Schlagwörter: Programming, Python