skip_navigation

Interpolation polynomiale

Dans notre vie quotidienne nous observons régulièrement des situations pouvant être modélisées par des paraboles. Comment déterminer la fonction polynomiale permettant une "interpolation" d…

Verlag: T3 France

Herausgeber: T3 France

Autor: Robert Cabane, Laurent Didier

Fach:  Mathematics, Computer Science

Schlagwörter: Polynomial, Interpolation, Programming, Python

Tipps und Tricks: Ableitung von Funktionen mit einem Parameter

Anmerkungen zur Verwendung, Speicherung und Weiterverwendung von Ableitungsfunktionen, bei denen Parameter im Funktionsterm vorkommen, mit dem TI-Nspire CAS.

Verlag: T³ Deutschland - Materialien

Autor: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tips and tricks

Challenges for the Energy Industry

In light of climate change and in line with the Green Deal agenda of the European Union the public and private sector undergoes a transformation process from fossil to renewable energies.

Autor: Harald Herzig

Fach:  STEM

Schlagwörter: Energy, Sustainability, Sharing Inspiration 2021

Easy Experiments with Solar Cells and Penlite Batteries

Solar cells and penlite batteries are easily accessible. TI-Innovator Hub converts a graphing calculator to a programmable measuring tool.

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway

Autor: Cathy Baars

Fach:  Physics, Computer Science

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2021, Energy

Battery Life Matters

Battery life matters – three classroom examples to learn how power consumption of electronic devices is minimized

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway, Stephan Griebel

Autor: Hans-Martin Hilbig

Fach:  STEM

Schlagwörter: Coding, Energy, SDG 7: Affordable and Clean Energy, Sharing Inspiration 2021

Binomialverteilung: p gesucht

Berechnung der unbekannten Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Binomialverteilung mit Hilfe des TI-Nspire.

Verlag: Magda

Autor: Magda

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Binomial Distribution

(Rover) Driving Inequalities with TI-Nspire CXII Python (Math in Motion Plus)

Students will explore inequalities and the number line while writing code to navigate a set of challenges.

Verlag: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Derive, Volume

Beräkningar med synvinkel | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Du står under en reklamskylt, räkna ut hur långt från skylten ska du placera dig

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tangent

Stänga in en integral | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - För att göra denna aktivitet får du vara väl förtrogen med algebraiska/analytiska metoder för att bestämma integraler.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Integral calculus

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Hur många människor har någonsin levt på jorden? | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Här praktiseras både algebra, statistik och integralberäkning för att lösa ett demografiskt problem.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Integral calculus, Statistics

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression