skip_navigation

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Euler method, Graphs, Number

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Derive, Volume

Beräkningar med synvinkel | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Du står under en reklamskylt, räkna ut hur långt från skylten ska du placera dig

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Tangent

Stänga in en integral | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - För att göra denna aktivitet får du vara väl förtrogen med algebraiska/analytiska metoder för att bestämma integraler.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Integral calculus

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Der TI-Nspire™ CX II-T CAS im Mathematikunterricht der Klasse 8

Anregungen für den Lehrplan Mathematik der Klasse 8 des Bundeslandes Niedersachsen unter Nutzung des TI-Nspire™ CX II-T CAS für Wechsler vom GTR zum CAS oder aber Neueinsteiger in CAS.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Editor: Hubert Langlotz, Dirk Schulze

Author: Martin Bellstedt, Ralph Huste, Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Topic:  Mathematics

(Rover) Drive the Line Challenge with TI-Nspire CXII (Math in Motion Plus)

Students will apply their knowledge of the relationships between position vs. time graphs and velocity vs. time graphs, and their verbal descriptions, to write programs for Rover to drive.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Proportionale Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

In dem Beitrag wird die Durchführung einer proportionalen Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint gezeigt. Dabei kommen u.a. die Daten einer Messreihe zur Anwendung.

Publisher: T³ Deutschland

Author: Wilfried Zappe

Topic:  Mathematics, Physics