Skip navigation

Priser och index

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Simulering med sannolikheter

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Medelvärde, median och standardavvikelse

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Diagram, Statistics

Slantsingling och stora talens lag

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability experiment, Statistics

Opinionsundersökning

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Statistics

Medelvärden vid stickprov

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Averages, Curriculum, Exercise, Growth, Statistics

Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics, Climate

Arbeta med normalfördelning

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Probability experiment, Statistics

Grundläggande statistik kurs 1

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

German Tank Problem

Statistiek toepassing. Een antwoord op de vraag "Wiskunde, wat heb je eraan?"
Beoordelen van de kwaliteit van schatters door middel van simulatie.

Author: Epi van Winsen

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics

Statistiek met de TI-84 Plus CE-T

Een overzicht van de beschrijvende, verklarende en inferentiële statistiek
met behulp van de TI-84 Plus CE-T

Author: Philip Bogaert

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics

Exploring “What’s Typical?” Using Graphical Displays of Data

Many statistical investigations revolve around the question, “What’s typical?” Well-chosen graphs can help answer that question. What kinds of graphs, and what features of those graphs, are…

Author: T³ USA

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics

TI-Nspire CX CAS Technologie

Concreet toegepast a.h.v. concrete voorbeelden uit de Algebra, Analyse en Statistiek

Author: T³ Vlaanderen

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Calculus, Statistics

Grafieken van functies met een parameter

Exploreren van families van functies.

Author: Epi van Winsen

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics

Simulation of a Chi-Squared Test of Association in a Two-Way Contingency Table

This code simulates a test of association for any two-way contingency table and compares it to the appropriate Chi-Squared distribution.

Publisher: T³ Europe

Author: Nevil Hopley

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Electricity, Functions, Engineering, Statistics, Magnetism, Stochastics, STEM, Test of hypothesis