Planetdata | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - För att arbeta med denna aktivitet bör du ha en viss kännedom hur man arbetar med data i statistikeditorn. Du vet till exempel hur man skapar nya listor och namnger dessa.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Logarithme, Statistics

Fiche 15 - Python et environnement Nspire 1

Calculs statistiques : fluctuation d'échantillonnage. Coder en Python une expérience aléatoire. Représenter les données.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Programming, Python

Fiche 11 - Tableur et etude une variable

Calculs statistiques : étude statistique à une variable.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Graphs

Fiche 12 - Tableur et generation de donnees

Calculs statistiques : génération de données aléatoires, analyse des données.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Probability experiment, Interpreting data, Statistics

Fiche 13 - Tableur representation et regression

Calculs statistiques : régression linéaire.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Graphs

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Bibliothèque Random, médiane, quartiles...

Découverte et utilisation de la bibliothèque RANDOM de l'application Python de la TI-83 Premium CE Edition Python.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Programming, Python, Statistics

Moyenne, écart-type,...

Dans cette activité, on va calculer la moyenne, l’écart-type d’une série statistique, ainsi que la proportion d’une partie de cette série.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Programming, Python, Statistics

Marche aléatoire

Une situation « pseudo réelle » est proposée sur un modèle de marche aléatoire : à quelle valeur
peut-on estimer la probabilité de réussite de cette marche aléatoire ?

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Probability, Statistics, Programming, Python

Statistik | TI-82 Stats - TI-84 Plus

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Passar för senare…

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics

Distance de freinage

Vos élèves de terminale analysent les résultats d'un test sur les distances de freinage de 7 véhicules en fonction de la vitesse ou de la racine carrée de la vitesse.

Publisher: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics