Zum Inhalt springen

Profil : T³ Sverige

T³ Sverige

Stockholm, Sweden


T3.Sverige@ti.com

http://t3sverige.se


T3 – Teacher Teaching with Technology™  - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel  i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Det svenska T3 lärarteamet bestor i största del av erfarna och verksamma lärare.

Gesamte Ressourcen (20) |

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Matematiska figurer

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematik, MINT

TI-Nspire™ Widget & Matematiska figurer version.(12.10.2018)

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Physik, MINT

Schlagwörter: Beschleunigung, Physik, Tipps und Tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematik, Physik, MINT

Schlagwörter: Elektrizitätslehre, Ingenieurswissenschaften, Modellierung, MINT

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widget exempel - Elkretsar

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Physik, MINT

Schlagwörter: Physik, MINT, Elektrizitätslehre

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widdget exempel - Vågrörelser

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematik, Physik, MINT

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2017, Ingenieurswissenschaften, Physik, MINT

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Chemie

Schlagwörter: Chemie

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Informatik, Mathematik, Physik, MINT

Schlagwörter: Ingenieurswissenschaften, Physik, MINT

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Exempel | Lån index

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Brüche, Index, Geometrie, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Exempel | Pythagoras sats bevis

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Pythagoras, T3

Ma1 - Pythagoras sats bevis

Exempel | Förändringsfaktor

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Faktorisierung

Faktoriseringsexempel med tns-fil