Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (153) |

Widget exempel - Modell och lösning - TI-Nspire teknik

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematik, Physik, MINT

Schlagwörter: Elektrizitätslehre, Ingenieurswissenschaften, Modellierung, MINT

Färdigt exempel som är gjort med appen Rita symboler i fysik och matematik

Widget exempel - Elkretsar

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Physik, MINT

Schlagwörter: Physik, MINT, Elektrizitätslehre

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.

Widdget exempel - Vågrörelser

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematik, Physik, MINT

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2017, Ingenieurswissenschaften, Physik, MINT

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Informatik, Mathematik, Physik, MINT

Schlagwörter: Ingenieurswissenschaften, Physik, MINT

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Making Music with Code for the TI-84 Plus CE

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Informatik, Physik, MINT

Schlagwörter: Chemie, Programmieren, Physik, Programmierung, MINT, T3, TI-Innovator

Students will explore introductory level coding while creating sounds and music with the TI-Innovator Hub.