Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (830) |

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Engineering, Physics, STEM

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Dotplot & Trendlijn TI-Nspire CX

Verlag: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions, Linear regression, Graphing

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek