Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (830) |

Roliga timmen - Utmaning - Bokhyllan

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad är det maximala antalet fack vi kan använda?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circumference, Perimeter

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Index, Relations

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Roliga timmen - Utmaning - Pizzan

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur mycket måste var och en betala för att täcka notan?

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur många sidor har anteckningsboken?

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Roliga timmen - Utmaning - Chokladen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Hur många chokladbitar tog Oscar?

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?