Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (3) |

Derive User Group Newsletter #113

Autor: Josef Böhm

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Derive

Get access to all issues of the DERIVE and TI-CAS newsletter including the corresponding files.

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Computeralgebra, Ableitung, Derive, Übung

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Rektangel under andragradskurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Computeralgebra, Ableitung, Derive, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.