Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (28) |

Andragradsekvationer på djupet

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Iteration, Algebra, Reihen, Computeralgebra, Lehrplan, Übung, Problemlösen, Quadratisch

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Computeralgebra, Lehrplan, Messwerterfassung, Gleichungen, Übung

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Insektsvandring

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Kreise, Computeralgebra, Lehrplan, Ableitung, Geometrie

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Arean av en viss rektangel

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Fläche, Computeralgebra, Lehrplan, Ableitung, Übung, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Abitur/Zentralabitur, Fläche, Messwerterfassung, Computeralgebra, Tipps und Tricks, Lehrplan, Ableitung, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Computeralgebra, Ableitung, Derive, Übung

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Rektangel under andragradskurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Computeralgebra, Ableitung, Derive, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.

Triangel under kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Computeralgebra, Lehrplan, Übung, Funktionen, Dreieck

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Avståndet mellan två punkter via en tredje

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Computeralgebra, Ableitung, Übung, Geometrie, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integrabegreppet - Geometri. I övningen används symbolhanterande hjälpmedel.

Att tillverka en strut

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Wirtschaftsmathematik, Kreise, Computeralgebra, Lehrplan, Ableitung, Übung, Integralrechnung, Volumen

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Att upptäcka parabeln

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Computeralgebra, Lehrplan, Übung, Geometrie, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Computeralgebra, Lehrplan, Übung, Funktionen, Linear, Quadratisch

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Räta linjens ekvation

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Abbildungen, Computeralgebra, Matrizen, Übung, Linear

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Gleichungen, Computeralgebra, Lehrplan, Übung, Geometrie, Linear, Quadratische Funktionen

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.