Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (64) |

Paradoxe du Grand Duc de Toscane

Verlag: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Probability, Statistics

Dans cette activité, on étudiera un jeu qui consiste à lancer 3 dés cubiques et à ajouter les résultats obtenus.

Betrouwbaarheidsinterval bij steekproef

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Programming, Statistics

Bepaal een 68% of 95% betrouwbaarheidsinterval.

Bepaal formule rechte lijn

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Statistics, Programming, Data

Bepaal de formule van een lineair verband

Wortel vereenvoudigen

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Series, Programming, Graphing, Data, Statistics

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Statistik - Eine Einführung

Verlag: Pythagoras Lehrmittel

Autor: Beat Eicke

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Statistics

Die Grundlagen leicht verständlich – mit einem Kapitel über Meinungsumfragen

Kasta tärningar med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Coding, Curriculum, Exam, Probability, Programming, Statistics, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Valresultat Riksdagen 2018

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Modelling, Curriculum, Probability, Exercise, Probability experiment, Statistics, Simulation

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

TI-84 ile Programlama

Verlag: T³ Türkiye

Autor: Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Statistics, Algebra, Factorising, Parabola, Powers and roots, Programming, Quadratic function, Roots

Bu bölümde TI-84 içinde kullanıma hazır halde bulunan TI-BASIC programlama dili ile ikinci dereceden denklemlerin köklerini inceleyen bir program yazdık.

Normal Dağılım ve Olasılık Hesapları

Verlag: T³ Türkiye

Autor: Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Statistics, Probability

Bu videoda TI-84 Plus CE-T üzerinde bulunan olasılık dağılım fonksiyonları ve çizim komutlarını kullanarak normal dağılım eğrisi üzerinde çalıştık.

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.