Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (51) |

Omzetten graden naar Radialen en omgekeerd

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Patterns, Geometry

Zet hoeken om van Graden naar Radialen en omgekeerd.

Formler och mönster

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Software, Curriculum, Tutorial, Geometry, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Exempel | Lån index

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Fractions, Index, Geometry, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Course Materials from Workshop Sharjah, UAE, 2018 May 5

Verlag: T³ Middle East

Autor: Stephan Griebel

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Data collection, Geometry, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Materials used during workshop in Sharjah, UAE on 2018, May 05. Most relevant for workshop participants.

Stegen och lådan

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Insektsvandring

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circles, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Geometry

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Ekvationer med variabler på båda sidor

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Geometry, Number, Variables

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.