Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (49) |

Omzetten graden naar Radialen en omgekeerd

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Muster, Geometrie

Zet hoeken om van Graden naar Radialen en omgekeerd.

Formler och mönster

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Software, Lehrplan, Tutorial, Geometrie, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Exempel | Lån index

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Brüche, Index, Geometrie, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Course Materials from Workshop Sharjah, UAE, 2018 May 5

Verlag: T³ Middle East

Autor: Stephan Griebel

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Messwerterfassung, Geometrie, TI-Innovator, 

Materials used during workshop in Sharjah, UAE on 2018, May 05. Most relevant for workshop participants.

Insektsvandring

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Kreise, Computeralgebra, Lehrplan, Ableitung, Geometrie

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Ekvationer med variabler på båda sidor

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Gleichungen, Übung, Geometrie, Zahl, Variablen

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Informatik, Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Winkel, Programmieren, Abstand, Geometrie, Lineare Funktionen, Geraden, Maße, Punkte und Geraden, Polygone, MINT, TI-Innovator, Dreieck

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Informatik, Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Winkel, Programmieren, Abstand, Geometrie, Lineare Funktionen, Geraden, Maße, Punkte und Geraden, Polygone, MINT, TI-Innovator, Dreieck

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.