Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (9) |

Coding with Python

Autor: Abir Marina

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Software, Programmieren, Wertetabelle, Diagramme, 

Introduction in the Python app on TI-83 Premium CE.

Diagrammen tekenen TI-Nspire CX

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Reihen, Diagramme

Kansrekenen & Statistiek

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Diagramme, Zufallsexperimente, Statistik

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Sammanställa data

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Diagramme, Übung, Statistik

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Cirkelns area och omkrets

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Kreise, Lehrplan, Diagramme, Übung, Graphen

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Diagramme, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Grundläggande statistik kurs 1

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Analysis, Daten, Diagramme, Statistik

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.