Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (31) |

Bepaal formule rechte lijn

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Statistik, Programmierung, Daten

Bepaal de formule van een lineair verband

Wortel vereenvoudigen

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Reihen, Programmierung, Graphen zeichnen, Daten, Statistik

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Dotplot & Trendlijn TI-84 Plus CE-T

Verlag: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Beschleunigung, Daten, Lineare Regression

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Sammanställa data

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Diagramme, Übung, Statistik

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Chemie, Mathematik, MINT

Schlagwörter: Messwerterfassung, Lehrplan, Programmierung, Daten, Differenzialgleichungen, Euler-Verfahren, Übung, Newtons Gesetz

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Umwelt, Übung, Zufall, Statistik

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Valresultat riksdagen 2014

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Übung, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Übung, Zufallsexperimente

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Världsrekordlopp 100 m

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Ableitung, Integralrechnung

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Grundläggande statistik kurs 1

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Analysis, Daten, Diagramme, Statistik

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Mathematische Experimente in der Optik

Autor: Alfred Roulier, Texas Instruments Education Technology

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Umwelt, Übung, Zufall, Statistik

Mit seiner reichen Funktionspalette ermöglicht der TI-Nspire CAS einen mathematisch-experimentellen Zugang zur geometrischen Optik. Im 1. Teil dieses Artikels wird das Zusammenführen (Fokus...

Shoe Sizes with Box Plots

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: Daten, Box Plots, Zeitserien

Introducing boxplots and using them to compare very large data sets.

Exploring our Solar System

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: Daten, MINT, Physik

Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.

Programmieren mit TI-Nspire™ CAS

Autor: bk-teachware

Fach:  Informatik, Mathematik

Schlagwörter: Regression, Statistik, Programmierung, Daten, Dezimale

Das Buch gibt viele Beispiele und wertvolle Tipps für das Editieren und Testen von Programmen. Viele Beispiele von der Finanzmathematik über das Chaos, die Trigonometrie bis zur Regression.