Zum Inhalt springen

Video | Widget "Rita i fysik"

Video | Widget "Rita i fysik"

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematik, Physik, MINT

Schlagwörter: Beschleunigung, Ingenieurswissenschaften, MINT, Youtube

TI-Nspire™ Widgets  (version 12.10.2018)

Denna video förklarar vad man kan göra med hjälp av TI-Nspire™ Widget "Rita fysik tillämpnings App".

Videos

Publisher specific license