Zum Inhalt springen

Formler och mönster

Formler och mönster

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Software, Lehrplan, Tutorial, Geometrie, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

I denna aktivitet studerar vi hur man kan se mönster i ett antal geometriska figurer och hur man kan uttrycka det med en formel av typen ”ökar med tre för varje figur”. Den formeln kan ofta uttryckas rekursivt, som här, eller i s.k. sluten form.

Publisher specific license

Aktivität Dateien: