Zum Inhalt springen

Vektorer

Vektorer

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Vector calculus

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.

I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet. Bl.a. ska man ta upp begreppet vektor och dess representationer såsom riktad sträcka och punkt i ett koordinatsystem. Man ska också behandla addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor. 

Vi tar allt detta och utnyttjar både beräkningsverktygen och geometriverktyget vektor för visa olika räkneoperationer.

I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet. Bl.a. ska man ta upp begreppet vektor och dess representationer såsom riktad sträcka och punkt i ett koordinatsystem. Man ska också behandla addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor. Vi tar allt detta och utnyttjar både beräkningsverktygen och geometriverktyget vektor för visa olika räkneoperationer.

Publisher specific license