Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen (35) |

Kwadraat afsplitsen

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations, Algebra

Kwadraat afsplitsen om zo de top en het bereik van een parabool te vinden

Omgeschreven cirkel bij 3 punten

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations, Programming, Tangent, Curve fitting, Graphing

Geef de vergelijking van de omgeschreven cirkel bij drie punten

Closing remarks Sharing Inspiration 2019

Autor: Ian Galloway

Fach:  Other

Schlagwörter: Equations, Sharing Inspiration 2019

Closing remarks bringing to an end 4 days of intense discussion and debate. One day spent at the Jacques Delors building with policy makers and the next three with educators in the Crowne...

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Snijpunten TI-Nspire CX

Verlag: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations

Functies & Grafieken

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  STEM

Schlagwörter: Equations, Programming, T3

Kapitel 3 - Övning 2 - If…Then…End och sammansatta villkor

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Data collection, Equations, Exercise

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Decimalen en Afronden TI-84 Plus CE-T

Verlag: WIL-de Wiskunde

Herausgeber: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Arithmetic, Equations, T3

Algemeen: decimalen en afronden

Vergelijkingenoplosser/Solver TI-84 Plus CE-T

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations

Vergelijkingenoplosser, Functies & Grafieken

Ekvationer med variabler på båda sidor

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Geometry, Number, Variables

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Ekvationer i balans

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.