Zum Inhalt springen

Undersöka ändringskvoten

Undersöka ändringskvoten

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Lehrplan, Ableitung, Übung, Geometrie, Integralrechnung, Trigonometrie

Ma 3 | Förändring och Derivatabegrepp

Utifrån en avsvalningskurva från en process i en kemisk processindustri som senare kan modelleras diskuterar vi begreppet ändringskvot i större och mindre intervall.
Vi kommer så småningom fram en ekvation för ändringskvoten. Vi använder TI-Nspires regressionsverktyg. Parallellt gör vi en del symboliska beräkningar på ändringskvoten och ser då betydelsen av värdet på parametern h.

Publisher specific license