Zum Inhalt springen

Profil : Olli Karkkulainen

Olli KarkkulainenWidget | Rita i matematik

Rita och illustrera matematik med symboler

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking, T3

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Verlag: T³ Sverige

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, T3

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Physics, T3