Profil : Geertrui Van Eetvelde

user

Geertrui Van Eetvelde

BelgiumNumb3rs

We gebruiken allemaal elke dag wiskunde…

Verlag: T³ Europe

Autor: Geertrui Van Eetvelde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Regression, Statistics, Test of hypothesis