skip_navigation

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

The Legacy

You have been left one million pounds! How to spend or invest it over 50 years?

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Allan Duncan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Interest, Tables, Modelling