Beräkna ett nytt tal från det föregående | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2-5 - En uppräkning av tal kallas för en talföljd. Ofta bildas talföljder enligt någon enkel regel. Exempel på sådana talföljder är 1, 3, 5, 7, 9 och 1, 2, 4, 8, 16. Ser du vad reg…

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Number, Recursion, Tables

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Differential equations, Euler method, Graphs, Number

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Kostanten e, en matematisk rundresa | TI-Nspire CX

Ma 3 - Irrationella tal, och konstanten - En liten matematisk rundresa i ett dynamiskt dokument

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking, Number, Programming, STEM

Binary number trainer using RGB Array

Program generates random numbers, displays them as binaries on the RGB array and asks student to respond with the decimal equivalent. Supports bit width between 2 and 8 bits.

Autor: Hans-Martin Hilbig

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Coding, Computer Algebra, Conversions, Decimals, Exercise, Number, Programming, STEM, TI-Innovator

Enduit de facade

Situation problème permettant de calculer l'intégrale, sur un intervalle [a,b], d’une fonction f admettant une primitive F.

Verlag: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Calculus, Number

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Verlag: Jan Elemans

Herausgeber: Jan Elemans

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Number, Functions, Triangle

Handleiding TI-Nspire CX II (v5.0)

Handleiding voor gebruik van de TI-Nspire CX II versie 5.0

Autor: Epi van Winsen

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Number

Natural number biased?

A technology-aided identification of profiles with respect to rational numbers
understanding.

Verlag: Universität Innsbruck

Autor: Florian Stampfer

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Number, Sharing Inspiration 2019

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM