Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Roliga timmen - Utmaning - Siffran 15

Siffrorna i varje rad, kolumn och diagonal ska bli 15

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circumference, Perimeter

The sheep-pen problem

Recognise a quadratic in a realistic context and solve an optimisation problem

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Allan Duncan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Quadratic, Perimeter, Area, Algebra

The arbelos

Investigate relationships between radii of the semicircles and the perimeter and area of this interesting shape

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Allan Duncan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Perimeter, Area, Circles, Geometry

Diameters of Polygons

Investigate the ratio of perimeter to diameter for regular polygons.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: 2D shapes, Perimeter, Polygons