skip_navigation

Tricks och Tips (10) – Derivatans geometriska tolkning

De flesta moderna räknare brukar ha verktyg för numerisk derivering inbyggt. Då approximeras derivatan i en punkt med hjälp av en differenskvot.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Derivative, Tangent, Differential calculus, Secant