Tricks och Tips (8) - Från förändringshastighet till derivata

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Derivative, Rate of change