skip_navigation

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression

Undersöka första- och andraderivata grafiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Undersöka första- och andraderivata grafiskt

Verlag: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Functions, Graphs

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Curriculum, Functions

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Mer om funktioner | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | I den här övningen kommer du att definiera en funktion och använda funktionen för att utvärdera uttryck. Det ingår även programmering.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Functions, Programming, STEM

Rëele functies anders bekeken

Enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren

Autor: Koen Stulens

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Equations, Functions, Modelling

Inverse functies TI-Nspire CX handheld

Functies & Grafieken

Verlag: WIL-de Wiskunde

Herausgeber: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions

Le nombre d'or

Activité permettant de résoudre graphiquement une équation avec l'utilisation et la découverte de fonctions de référence.

Verlag: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions, Series

Infraction ou pas

Activité permettant de résoudre algébriquement avec TIC, une équation du second degré à une inconnue à coefficients numériques fixés.

Verlag: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions, Series

Un pont suspendu

Situation problème permettant de résoudre graphiquement une équation de la forme f(x)=c . Activitée adaptée pour les secondes LG et les secondes / premières LP.

Verlag: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Functions