skip_navigation

Räta linjens ekvation

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Matrices - TI 83 Premium CE

Courte présentation des possibilités de calcul matriciel de la TI-83 Premium CE.

Autor: Texas Instruments France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Matrices, Calculator methods