Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Glidande stege | TI-Nspire CX-T

Ma 3 | En stege glider, spåra banan som målarens fötter har.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle, Curriculum, Equations

Cirkellaboration

Cirkellaboration för senare grundskolan

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle, PI

Att tillverka en strut

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ringa in en cirkel

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking, Circle, Material to order, Pythagoras, Trigonometry

Ringa in en cirkel

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle, Computer Algebra, Tangent

Circle Theorems

Explore five circle theorems by moving lines and points around the TI-Nspire screen.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Jay Timotheus

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle

CAliMERO - Computer-Algebra im Mathematikunterricht. Band 9: Arbeitsmaterialien für Schülerinnen und Schüler

Die Materialien entstanden im Rahmen eines Schulversuches des Landes Niedersachsen mit dem Thema: Computer-Algebra-Systeme im Mathematikunterricht der Jahrgänge 7-10 des Gymnasiums.

Autor: T³ Deutschland - Materialien

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Mathematical thinking, Circle, Pythagoras, Trigonometry