Zum Inhalt springen

Mandelbrot set

This program draws the mandelbrot set using the pixel by pixel iteration method

Autor: Didier Deses

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Fractal

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.

Autor: Didier Deses

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Fractal