Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen(2)|

Mandelbrot set

Autor: Didier Deses

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Fractal

This program draws the mandelbrot set using the pixel by pixel iteration method

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Autor: Didier Deses

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Fractal

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.