Video | Moddelering med TI-Nspire

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: E-Learning, Modeling, Coding

Video | Algebra med TI-Nspire

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: E-Learning, Algebra, Modeling

Studentensoftware TI-Nspire CX installeren

Studentensoftware installeren TI-Nspire CX

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: E-Learning

Earth-Moon Model

Constructing a scale model of the Earth and Moon in a classroom.

Verlag: T³ Europe

Autor: Nevil Hopley

Fach:  STEM

Schlagwörter: E-Learning, Algebra, Modeling

Fibonacci nim

Investigate the fibonacci nim game and write a program to play the game!

Autor: Bert Wikkerink

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: E-Learning, Modeling, Coding