Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen(7)|

Video | Moddelering med TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: E-Learning, Modelling, Coding

Placera dina foton som bakgrund och börja undersöka vilka matematiska modeller du har fångat.

Video | Algebra med TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: E-Learning, Algebra, Modelling

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Studentensoftware TI-Nspire CX installeren

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: E-Learning

Studentensoftware installeren TI-Nspire CX

Earth-Moon Model

Autor: Nevil Hopley

Fach:  STEM

Schlagwörter: E-Learning, Algebra, Modelling

Constructing a scale model of the Earth and Moon in a classroom.

Fibonacci nim

Autor: Bert Wikkerink

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: E-Learning, Modelling, Coding

Investigate the fibonacci nim game and write a program to play the game!