Taxiresa | TI-82Stats-TI-84 Plus

Denna aktivitet är en typisk tillämpning av grafritande räknare. Genom att studera kostnaden för olika taxiresor undersöker eleverna linjära samband på ett flertal olika sätt. | Senare grun…

Verlag: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Diagram, Graphs

Coding with Python

Introduction in the Python app on TI-83 Premium CE.

Autor: Abir Marina

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Software, Coding, Tables, Diagram, Sharing Inspiration 2019

Diagrammen tekenen TI-Nspire CX

Kansrekenen & Statistiek

Verlag: WIL-de Wiskunde

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Series, Diagram

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Verlag: TI Sweden

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Diagram, Probability experiment, Statistics

Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Medelvärde, median och standardavvikelse

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Diagram, Statistics

Grundläggande statistik kurs 1

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Les suites numériques

Amélioration de l’éditeur de suite avec la mise à jour 5.3 permettant de saisir des suites récurrentes auxiliaires sur la TI-83 Premium CE.

Autor: Texas Instruments France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Diagram, Series

Utilisation du tableur Cell-Sheet de la TI-83 Premium CE

Description rapide des fonctionnalités du tableur pour la calculatrice TI-83 Premium CE et illustration à travers le calcul et la représentation d’un diagramme circulaire.

Autor: Texas Instruments France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Coding, Software, Tables, Diagram

Diagramme boites - TI-83 Premium CE

Cette video vous montrera comment représenter graphiquement des données en statistiques.

Autor: T³ France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Diagram, Tutorial