Recording of Sharing Inspiration: Temperature, what it means and how we measure it

Temperature, what it means and how we measure it. History of the development of the concept of temperature, from Hippocrates to Fahrenheit and the modern day.

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway

Autor: Ian Galloway

Fach:  Physics

Schlagwörter: Ice, Environment, Temperature, Sharing Inspiration 2022

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics, Climate

Hurricane force

Investigate data from weather stations including wind speeds in different units

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Linda Tetlow

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Environment, Exponential, Measures, STEM