Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen(45)|

Jämviktsekvation 1

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Chemistry, Physics

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Banplottning | TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Curriculum, Geometry, Physics, STEM, Trigonometry

Ma 3-4 - (Momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigometri

Kaströrelse | TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Curriculum, Geometry, Graphs, Physics, Trigonometry

Ma 3-4 (momentet om kroklinjig rörelse tas upp i fysik 2), Geometri / Trigonometri

Are Mathematical and Scientific Models different?

Autor: Ian Galloway

Fach:  STEM

Schlagwörter: Modelling, Parabola, Physics, Quadratic, Software, Tangent, Vector calculus

Using the fitting of curves to cables this activity examines the nature of scientific and mathematical modeling. Either student instruction or CPD for professionals.

Peltier Home

Autor: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Fach:  STEM

Schlagwörter: Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics, Sharing Inspiration 2019, Stochastics

The aim of this activity is to obtain electrical energy with the difference of temperature by running reverse operation.

Safe autonomous driving

Autor: Donatella Falciai

Fach:  Computer Science, STEM

Schlagwörter: Analysis, Coding, Integral calculus, Modelling, Physics, Programming, STEM, T3, , Sharing Inspiration 2019

A “master” rover is followed by one or more rovers in a line. Based on color signals on the road the master stops or park; the followers read the ranger sensor and keep a safe distance from…

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Tips and tricks, Statistics, Physics

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Video | Widget Rita i fysik och matematik - Kraftfigur

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Physics, STEM

Schlagwörter: Acceleration, Physics, Tips and tricks

TI-Nspire™ Widget & Kraftfigur (version 12.10.2018)

Widdget exempel - Vågrörelser

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Sharing Inspiration 2017, Engineering, Physics, STEM

Exemplet visar vågrörelser där man bl.a. tar hänsyn till hur ljuset bryts.

Widget - Rita symboler i fysik - tillämpnings App | TI-Nspire

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Computer Science, Mathematics, Physics, STEM

Schlagwörter: Physics, T3

Med denna applikation kan du exempelvis rita kretsar, kraftfulla diagram och funktions-flödesdiagram.

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

Verlag: T³ Europe

Autor: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Fach:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Schlagwörter: STEM, Temperature, Time, Physics

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Laboration - Boyles lag

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Laboration - Induktion

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.