Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen(7)|

Is it time to water the plant?

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Harshal Chhaya

Fach:  Biology, Computer Science, Physics, STEM

Schlagwörter: Biology, Coding, Experiment, Sharing Inspiration 2019

This activity uses a moisture sensor with the TI Innovator Hub to decide if it's time to water a plant.

Laboration - Buffert

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Biology, Chemistry

Schlagwörter: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Tutorial respiratie en fotosynthese experimenten

Autor: Natalie Dirckx

Fach:  Biology

Schlagwörter: Biology, Data collection, Experiment

Respiratie en fotosynthese onderzoeken bij planten met een CO2-sensor

Reaction times

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: STEM, Biology

Pose a question, set up an experiment and analyse your results using TI-Nspire.