Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen(12)|

New Generation of Data Collection Tools

Verlag: T³ Türkiye

Autor: Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Linear regression, Regression, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, Temperature, TI-Innovator, Tips and tricks

This is a wide-ranging workshop which will delve into the different areas from sensors, probes, coding with TI-84 and HUB to limitations and solutions.

Exponentialfunktioner och logaritmer

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Temperature, Curriculum, Exponential, Functions, Graphing, Inverse function, Logarithms

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

Verlag: T³ Europe

Autor: T³ Europe, Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström

Fach:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Schlagwörter: STEM, Temperature, Time, Physics

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Uppvärmning med en vattenkokare

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Laboration - Boyles lag

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Effekten hos en vattenkokare

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Curriculum, Temperature

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Step by Step Physics on the TI-Nspire CX

Autor: SmartSoft

Fach:  Physics

Schlagwörter: Atomic Physics, Electricity, Electromagnetism, Magnetism, Mechanics, Physics, Temperature, Velocity

Learn how to solve Physics problems step by step in Mechanics, Kinematics, Waves, Energy, Magnetism, Electricity, Circuits, Gas Laws, Planets and more

Circle Theorems

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: Temperature

Explore five circle theorems by moving lines and points around the TI-Nspire screen.

Temperature Conversions

Autor: Barrie Galpin

Schlagwörter: Positive/negative numbers, Temperature, Use of scales, Physics

At what temperature does the number of degrees C equal the number of degrees F?