Calculating the Temperature of the Earth

The mean temperature of the Earth can be calculated using the Stefan-Boltzmann law of radiation. Your students will understand how models of global warming can be constructed. SDG, 13,14 an…

Verlag: T³ Europe

Autor: Ian Galloway

Fach:  Mathematics, Physics

Schlagwörter: Temperature, Sustainability, Sharing Inspiration 2022

Temperature

Temperature, what it means and how we measure it. History of the development of the concept of temperature, from Hippocrates to Fahrenheit and the modern day..

Verlag: T³ Europe

Autor: Ian Galloway

Fach:  Physics

Schlagwörter: Temperature, Environment, Ice, Sustainability, Sharing Inspiration 2022

Billarm för husdjuren - STEM-Projekt - TI-Nspire CX

I detta projekt ska eleverna bygga och programmera en enkel återkopplings- och kontrolloop.

Verlag: T³ Sverige

Fach:  Mathematics, Physics

Schlagwörter: Physics, Problem Solving, Programming, STEM, Temperature

New Generation of Data Collection Tools

This is a wide-ranging workshop which will delve into the different areas from sensors, probes, coding with TI-84 and HUB to limitations and solutions.

Verlag: T³ Türkiye

Autor: Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Linear regression, Regression, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, Temperature, TI-Innovator, Tips and tricks

An European TI-Nspire Science Pilot 2012

The TI-Nspire Lab Cradle - a solution to investigate work in science supporting students' understanding through the use of technology

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway

Autor: Abdel Yazi, Armando Severino, Cathy Baars, Fernanda Neri, Fiona Dickens, Frank Liebner, Jean-Louis Balas, Lee Fox, Olivier Douvere, Petra Ryrstedt, Sanja Herrström, T³ Europe

Fach:  Biology, Chemistry, Physics, STEM

Schlagwörter: STEM, Temperature, Time, Physics

Uppvärmning med en vattenkokare

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics, Temperature

Effekten hos en vattenkokare

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Curriculum, Temperature

Step by Step Physics on the TI-Nspire CX

Learn how to solve Physics problems step by step in Mechanics, Kinematics, Waves, Energy, Magnetism, Electricity, Circuits, Gas Laws, Planets and more

Autor: SmartSoft

Fach:  Physics

Schlagwörter: Atomic Physics, Electricity, Electromagnetism, Magnetism, Mechanics, Physics, Temperature, Velocity

Temperature Conversions

At what temperature does the number of degrees C equal the number of degrees F?

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Fach:  Mathematics, STEM, Physics

Schlagwörter: Positive/negative numbers, Temperature, Use of scales, Physics