Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen(24)|

Minigolf | TI-Nspire

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Integral calculus, Triangle

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Cosinusregel

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Number, Functions, Triangle

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Ingeschreven cirkel bij een driehoek

Autor: Jan Elemans

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Stochastics, Triangle, Analytic Geometry

Bepaal de vergelijking van een ingeschreven cirkel

(Rover) Move the traffic cone for the TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coordinate Geometry, Linear Functions, Lines, Polygons, , Triangle, Trigonometry

In this activity, students will use their knowledge of polygons, the coordinate plane, and equations of lines to write code to complete a set of challenges.

Utforska en trigonometrisk formel

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-84 Plus CE

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CX

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator, Triangle

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Triangel under kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Vika en A4

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Pappersvikning

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Computer Algebra, Experiment, Geometry, Triangle

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper

Analytische Meetkunde

Autor: Bert Wikkerink

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Stochastics, Triangle, Analytic Geometry

Analytische meetkunde voor wiskunde B