Zum Inhalt springen

Gesamte Ressourcen(3)|

Procenträkning | senare grundskolan

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Percentages

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Estimating fractional areas

Autor: David J C Elgin

Schlagwörter: Fractions, Percentages, Area

An activity to help students think about and appreciate simple fractions.

Carpeting

Autor: David J C Elgin

Schlagwörter: Area, Percentages

Students are expected to work out the cost of carpeting a room using different carpet kinds and adding VAT to the bill.