Seven Segments

Sluit een seven segments display aan op de micro:bit en bekijk hoe je deze kan aansturen.

Verlag: T³ Nederland

Herausgeber: Ludovic Wallaart

Autor: Bert Wikkerink

Fach:  Informatik

Schlagwörter  Computational Thinking

In de lesbrief wordt eerst het display aangesloten op de micro:bit. Daarna wordt de aansluiting getest en tenslotte is er een programma dat op het display de cijfers 0 tot en met 9 toont. De vraag aan de leerling is hoe het programma aan te passen om de cijfers te laten aftellen, ipv optellen of hoe bijvoorbeeld alleen de even cijfers worden getoond.

License not specified