Onderzoekscompetenties in de lessen biologie en chemie

Verzamelen van gegevens met sensoren en TI-Nspire CX of TI-84 Plus

Verlag: T³ Europe

Autor: Natalie Dirckx, Olivier Douvere

Fach:  Chemie  Physik

Schlagwörter  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wetenschappen

Dit cahier biedt twee onderzoeksprojecten voor de lessen biologie en chemie in de tweede en derde graad. Ieder onderzoeksproject start met een voorbereiden activiteit. De werkbladen voor de leerlingen zijn opgebouwd volgens de OVUR-structuur en beantwoorden aan de nieuwste leerplannen biologie en chemie.

De leerlingen maken gebruik van Verniersensoren en de TI-Nspire technologie of TI-84 Plus rekenmachine.

NATALIE DIRCKX is lerares wetenschappen aan het Provinciaal Instituut Lommel. Zij geeft biologie, chemie en fysica in de tweede graad aso en tso.

OLIVIER DOUVERE is leraar wetenschappen aan het Sint-Jozef Humaniora te Brugge. Hij geeft chemie en fysica in de tweede en derde graad. Hij is tevens lid van de stuurgroep chemie voor de provincie West- Vlaanderen.

License not specified

Aktivität Dateien: